Migrationsförberedande utbildning

– formandet av cirkulär migration mellan Etiopien och Gulfstaterna. Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Johan Lindquist Länk till annan webbplats.

Period: 2020-2022

Lärosäte: Stockholm University

Projektets titel: Migrationsförberedande utbildning och formandet av cirkulär migration mellan Etiopien och Gulfstaterna


Vad handlar projektet om?

Projektet fokuserar på en allt viktigare del av utvecklingen av cirkulär migration, nämligen det vi kallar "förberedande migrationsutbildningar”, där arbetskraftmigranter från utvecklingsländer i allt högre grad genomgår innan de lämnar sina hemländer på tidsbegränsade kontrakt. Statsreglerade utbildningar och certifiering ingår i en form av cirkulär migration som förbereder migranter för arbete utomlands, samtidigt som de syftar till att forma deras önskemål och kanalisera dem till specifika arbetssektorer i destinationsländerna. Dessa utbildningsprogram formaliseras i allt högre grad genom policyöverföringar från etablerade sändningsländer, i synnerhet Filippinerna, till länder som Etiopien, som för närvarande håller på att utveckla det mest ambitiösa sändningsprogrammet för migranter på den afrikanska kontinenten. Projektet tar därför cirkulationen, formandet och det praktiska genomförandet av dessa utbildningar som en empirisk utgångspunkt för att förstå hur regleringen av arbetskraftmigration utvecklas genom alltmer sofistikerade metoder. Det här är av stor betydelse för att förstå hur regleringen av arbetskraftsmigration kommer att utvecklas mer generellt i framtiden, inte minst till Europa.

Projektets forskningsfrågor

 1. Hur paketeras förberedande migrationsutbildningar av statstjänstemän och konsulter från Filippinerna och formas genom policyöverföringar till Etiopien?
 2. Hur organiseras förberedande migrationsutbildningar genom yrkeshögskolor i Etiopien, och formar dessa presumtiva migranter och migrationsprocessen?
 3. Vad är vikten av framväxten av förberedande migrationsutbildningar for förståelsen av utvecklingen av tidsbegränsad lågkvalificerad migration i Etiopien, och från ett jämförande och globalt perspektiv?

Metodologiskt kommer intervjuer att genomföras med statstjänstemän och konsulter i Filippinerna och Etiopien, samt med nyckelpersoner som utveckar förberedande migrationsutbildningar. Framförallt kommer projektet att fokusera på etnografiskt fältarbete i flera yrkesförberedande skolor i Etiopien. Intervjuer kommer också att genomföras med migranter, rekryterare och arbetsgivare i mottagarländer.

Deltagare

 • Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • Department of Social Anthropology vid Addis Ababa University i Ethiopia.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.