Beslut publicerat

02 november 2020

Totalt beviljat belopp: 972 780 000 kronor

Medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom medicin och hälsa 2020. Totalt beviljar vi nästan 1 miljard kronor för åren 2020–2025.

Fördelning mellan ämnesområden

Så här fördelar sig finansieringen mellan olika ämnesområden, baserat på de forskningsämnen (SCB-koder) som de sökande anger i sin ansökan.

cirkeldiagram över ämnesfördelningen inom medicin och hälsa

"Övrigt" i cirkeldiagrammet ovan innefattar 18 olika ämnesområden som var och en representerar 0,5 procent eller mindre av totalen.

Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

505

99

20 %

Män

639

148

23 %

Totalt

1144

247

22 %

 

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

358

87

24 %

Män

457

120

26 %

Totalt

815

207

25 %


Beviljandegrader: etableringsbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

102

10

10 %

Män

115

20

17 %

Totalt

217

30

14 %


Beviljandegrader: bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

21

1

5 %

Män

26

3

12 %

Totalt

47

4

9 %


Beviljandegrader: projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljande bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

24

1

4 %

Män

41

5

12 %

Totalt

65

6

9 %


Bidragsbelopp

Totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

361 130 000

1 065 280

Män

611 650 000

1 151 883

Total

972 780 000

1 118 138


Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

293 300 000

1 004 452

Män

463 600 000

1 098 578

Totalt

756 900 000

1 060 084


Bidragsbelopp: etableringsbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

60 000 000

1 500 000

Män

120 000 000

1 500 000

Totalt

180 000 000

1 500 000


Bidragsbelopp: bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

5 550 000

1 850 000

Män

16 650 000

1 850 000

Totalt

22 200 000

1 850 000

  

Bidragsbelopp: projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R) (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

2 280 000

570 000

Män

11 400 000

570 000

Totalt

13 680 000

570 000Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet110

442 680 000

Lunds universitet

40

179 550 000

Göteborgs universitet

38

150 000 000

Uppsala universitet

28

101 310 000

Linköpings universitet

13

42 600 000

Umeå universitet

11

37 800 000

Stockholms universitet

4

9 480 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

2 280 000

Sveriges lantbruksuniversitet

1

2 280 000

Örebro universitet

1

4 800 000

Totalt

247

972 780 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.