Stängd utlysning

05 februari - 10 mars 2020

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Fri

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 10 år sedan.

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 3 år (med möjlighet till förlängning med ytterligare 3 år)

Bidragsbelopp: 1 850 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Upp till sju bidrag kan komma att beviljas, varav ett inom infektion och antibiotika

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 5 februari 2020 (kl. 14.00) – 10 mars 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i november 2020

Att notera:

  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom medicin och hälsa

ansokmh@vr.se

+46 (0)8 546 44 050

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.