Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

– I kartläggningen framkom att det behövs mer forskning om till exempel sjukdomsmekanismer och behandling av sjukdomar som är unika för kvinnor, såsom endometrios, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet, som deltagit i arbetet med kartläggningen.

Tillsammans med Forte föreslår Vetenskapsrådet en satsning på forskning med fokus på två huvudsakliga områden: sjukdomar och hälsotillstånd som är unika för eller vanligare bland kvinnor, samt gravidas hälsa och förlossningsvård. Satsningen bör vara bred och inkludera såväl grundforskning som tillämpad forskning. Genom att utveckla en finansieringsstrategi på området kan forskningen öka och kunskapsläget förbättras.

– Vetenskapsrådet beviljar årligen bidrag till forskning inom gynekologi, obstetrik, reproduktionsmedicin och angränsande forskningsområden om kvinnors hälsa. Men resurserna räcker inte till för att finansiera all den forskning som behövs för att täcka kunskapsbehoven.

Kartläggningen och förslaget på forskningssatsning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar är genomförd på uppdrag av regeringen.

Läs rapporten Kvinnors hälsa och sjukdomar – kartläggning och analys av forskningsbehov på Fortes webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

    Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

  2. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  3. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

    Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...