Beslut publicerat

07 november 2022

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för utvecklingsforskning 2022.

När det gäller projektbidrag inväntar vi besked om biståndsbudgeten och kan därför i nuläget bara ge besked om beviljade projekt inom en begränsad budgetram. Ytterligare ett antal projekt rekommenderas finansiering givet att budgetramen så tillåter. Listan över rekommenderade projekt har gjorts utifrån en antagen budgetram. Senast i januari återkommer vi med besked om eventuell finansiering av även de rekommenderade projekten.

Övriga bidragsformer inom utvecklingsforskning påverkas inte av den begränsade budgetramen.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: projektbidrag inom utvecklingsforskning

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Antal rekommenderade bidrag

Beviljandegrad (rekommenderade bidrag inräknade)

Kvinnor

80

11

6

21%

Män

95

14

3

18%

Totalt

175

25

9

19%


Beviljandegrader: internationell postdok inom utvecklingsforskning

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

1

1

100%

Män

4

1

25%

Totalt

5

2

40%

Beviljandegrader: etableringsbidrag inom utvecklingsforskning

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

14

6

43%

Män

14

3

21%

Totalt

28

9

32%

Beviljandegrader: nätverksbidrag - Swedish research links
 

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

11

8

73%

Män

22

7

32%

Totalt

33

15

45%Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag inom utvecklingsforskning (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp (rekommenderade bidrag inräknade)

Medelbidrag per år (rekommenderade bidrag inräknade)

Kvinnor

73 522 000

1 289 860

Män

75 940 000

1 244 918

Total

149 462 000

1 266 627

Bidragsbelopp: internationell postdok inom utvecklingsforskning (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

3 600 000

1 200 000

Män

3 600 000

1 200 000

Totalt

7 200 000

1 200 000

Bidragsbelopp: etableringsbidrag inom utvecklingsforskning (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

27 362 000

1 140 083

Män

13 996 000

1 166 333

Totalt

41 358 000

1 148 833
Bidragsbelopp: nätverksbidrag - Swedish research links (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

6 380 960

398 810

Män

5 580 801

398 629

Totalt

11 961 761


398 725


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Sveriges lantbruksuniversitet

17

69 462 000

Uppsala universitet

8

27 037 000

Göteborgs universitet

7

29 969 000

Karolinska Institutet

7

20 330 600

Lunds universitet

6

23 129 000

Örebro universitet

3

8 897 801

Umeå universitet

2

5 430 360

Stockholms universitet

2

5 255 000

Högskolan Dalarna

2

1 588 000

Övriga

6

18 883 000

Totalt

60

209 981 761


Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

    Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna. 

  2. Gästforskarbidrag till forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2022

  3. Nätverksbidrag till forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2022