Evenemang

The National Centre of Excellence Investments Conference

The Swedish Government has invested more than 5 billion SEK in strong research environments, such as Centres of Excellence. The conference will discuss the merits of the ten year programme establishing Centres of Excellence at the Swedish higher education institutions (HEIs), funded by the Swedish Research Council, Formas, Forte and Vinnova. The aim was to foster internationally competitive research, sustainable research environments, and internationally competitive HEIs in Sweden.

The conference will be held in English.

Datum

4 mars 2020

Time

9.30–17.00

Place

Norra Latin, Stockholm City Conference Centre,
Drottninggatan 71b, 111 36 Stockholm

Registration

The deadline for registration is February 19, 2020.

The conference is aimed at politicians, research funding bodies, HEIs and researchers that have been part of, or are interested in Centre of Excellence programmes.

We will discuss whether these investments have strengthened Sweden’s international position as a strong research nation. There will also be a European perspective on governmental Centre of Excellence programmes. At the end of the day, we hope to have worked out whether Sweden should have a new programme for establishing Centres of Excellence at HEIs.

Speakers at the conference will be:

Matilda Ernkrans, Swedens Minister of research and higher education (TBC)
Iselin Nybø, Norway’s Minister of research and higher education
Reinhilde Veugelers, Professor at KULeuven

The following centres will present a final evaluation of the ten-year funding programme to establish Centres of Excellence at the Swedish Higher Educational Institutions:

 • Linnaeus Centres
 • Forte Centres of Excellence
 • Berzelii Centres
 • VinnExcellence Centres

The conference is free of charge.

Publicerad den 17 december 2019

Uppdaterad den 23 januari 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Nationella utvärderingar av forskningens resultat

  Vi har tagit fram en modell som vi ska använda för att göra nationella utvärderingar av forskningens kvalitet och betydelse inom olika forskningsämnen. Under 2020 gör vi en pilotutvärdering för att testa modellen. Då utvärderar vi svensk forskning in...

 2. Dialogmöte om utvärdering av forskning

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att ”utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess vetenskapliga kvalitet och betydelse”. 19 september träffar vi företrädare för universitet, högskolor och andra intressenter för att diskutera hur det uppdraget bä...

 3. An outlook for the national roadmap for e-infrastructures for research

  Vetenskapsrådet har identifierat ett ökat behov av e-infrastrukturer för forskning. Samtidigt finns många aktörer som redan levererar olika tjänster på olika nivåer. Ytterligare en utmaning är den globala policyn om öppen vetenskap, som ställer störr...