Kvalitet, implementering och nytta: En FoU-handbok för statliga myndigheter

Handboken är tänkt att vara ett stöd för dig som arbetar med forskning och utveckling på en svensk myndighet. Den innehåller tips och råd om hur du bäst planerar, implementerar och utvärderar forskningsinsatser och enskilda forskningsprojekt.

Innehållet i handboken är resultatet av flera års arbete och diskussioner i Nätverket för FoU-myndigheter.

2023 års version av handboken innehåller två helt nya avsnitt:

 • Hantera risker förknippade med forskning och utveckling
 • Fallstudier för att undersöka nyttiggörande av forskning på myndigheter

Även övriga avsnitt i handboken är uppdaterade.

Första versionen av FoU-handboken från 2019

Mer inom samma ämne

 1. Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2023

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskni...

 2. Dialogseminarium om utvärdering av forskning inom fysik

  Välkommen att ta del av en utvärdering av svensk forskning inom fysik. Den internationella expertpanelen har bedömt både vetenskaplig kvalitet och forskningens betydelse utanför akademin.

 3. Svensk fysikforskning får stort genomslag

  Svensk forskning inom fysik håller hög kvalitet och får stort genomslag både nationellt och internationellt. Det konstaterar den internationella panel som utvärderat forskningen vid 12 universitet med hjälp av den modell Vetenskapsrådet har tagit fra...