Evenemang

Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

4 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor inom området. Välkommen!

Datum

4 december 2020

Tid

9.00–12.30

Plats

Digitalt

Anmälan

Sista anmälningsdag är 2 december

Program


9.00 Välkomna

Lena Uller, ordförande Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap
Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet

9.15 Forskarpresentation 3R

Anna Herland, Karolinska institutet, "Neurovascular in vitro models"

9.45 Aktivitet

9.55 Paus

10.10 Aktuellt från Sveriges 3R-center

Cecilia Bornestaf, Sveriges 3R-center

10.25 Aktuellt från Forska utan djurförsök

Karin Gabrielson Morton, Forska utan djurförsök

10.40 Aktuellt från Centrala djurförsöksetiska nämnden, CDFN

Ann-Christine Eklöf, Centrala djurförsöksetiska nämnden

10.55 Aktivitet


11.05 Paus

11.20 Key note speech: Non-aversive handling methods for mice: scientific evidence and challenges for implementation

Professor Jane Hurst, University of Liverpool

12.20 Aktivitet

12.30 Seminariet avslutas

Publicerad den 13 november 2020

Uppdaterad den 23 november 2020

Mer inom samma ämne

  1. Forskning där djurförsök ingår

    I en del av den forskning som Vetenskapsrådet finansierar ingår djurförsök som en av metoderna för att svara på forskningsfrågan.

  2. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    6 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet med dagen är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor ...

  3. Medicin och hälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom medicin och hälsa 2019. Totalt beviljar vi nästan 1,1 miljarder kronor för åren 2019–2024.