Evenemanget är avslutat

Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

4 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor inom området. Välkommen!

Datum

4 december 2020

Tid

9.00–12.30

Plats

Digitalt

Anmälan

Sista anmälningsdag är 2 december

Program


9.00 Välkomna

Lena Uller, ordförande Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap
Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet

9.15 Forskarpresentation 3R

Anna Herland, Karolinska institutet, "Neurovascular in vitro models"

9.45 Aktivitet

9.55 Paus

10.10 Aktuellt från Sveriges 3R-center

Cecilia Bornestaf, Sveriges 3R-center

10.25 Aktuellt från Forska utan djurförsök

Karin Gabrielson Morton, Forska utan djurförsök

10.40 Aktuellt från Centrala djurförsöksetiska nämnden, CDFN

Ann-Christine Eklöf, Centrala djurförsöksetiska nämnden

10.55 Aktivitet


11.05 Paus

11.20 Key note speech: Non-aversive handling methods for mice: scientific evidence and challenges for implementation

Professor Jane Hurst, University of Liverpool

12.20 Aktivitet

12.30 Seminariet avslutas

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Den 6 december arrangerar Vetenskapsrådet det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Denna gång kommer frågan om ersättning av djurförsök att belysas från olika perspektiv. Mer information om seminariet kommer framöver.

  2. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Den 1 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor...

  3. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Den 2 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor...