Evenemang

Forskning om brottslighet

Välkommen till ett seminarium om brottslighet – ett av de områden där Vetenskapsrådet nu förbereder ett nationellt forskningsprogram. Vi presenterar en forskningsöversikt och informerar om de utlysningar vi kommer att göra inom området.

Datum

4 november 2021

Tid

10.00–12.00

Plats

Digitalt

Anmälan

Anmälan öppnar i augusti

Nationellt forskningsprogram om brottslighet

Vetenskapsrådet förbereder ett nationellt forskningsprogram inom området Brottslighet. Detta seminarium är ett tillfälle att ge synpunkter på en forskningsöversikt som Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet, nu tar fram över området samt att diskutera inriktningen på programmets strategiska forskningsagenda. Dessutom kommer vi att informera om framtida utlysningar inom programmet.

Forskningsprogrammet om brottslighet är ett av fyra nya nationella program som Vetenskapsrådet fått i uppdrag av regeringen att inrätta. Sedan tidigare ansvarar vi för två nationella forskningsprogram.

Publicerad den 23 juni 2021

Uppdaterad den 23 juni 2021

Mer inom samma ämne

  1. Hur och varför söker NT-forskare patent?

    En studie av relationen mellan forskning och nyttiggörande

  2. Digitaliseringens samhällskonsekvenser

    Välkommen till ett seminarium om digitaliseringens samhällskonsekvenser – ett av de områden där Vetenskapsrådet nu förbereder ett nationellt forskningsprogram. Vi presenterar en forskningsöversikt och informerar om de utlysningar vi kommer att göra i...

  3. Stor bredd i nya nationella forskningsprogram

    Vetenskapsrådet arbetar med förberedelserna inför att starta fyra nya nationella forskningsprogram. De kommer att stäcka sig över 10 år och behandla digitaliseringens konsekvenser, brottslighet, segregation samt virus och pandemier. De första utlysni...