Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång (open access)

Från och med oktober gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Nytt är bland annat att du måste publicera med omedelbar öppen tillgång, och att alla former av publiceringar omfattas av det kravet.

Vetenskapsrådet verkar för att öppen tillgång till publikationer ska bli en naturlig del av forskningsprocessen. Sedan 2010 ställer vi krav på att forskare som beviljats bidrag från oss ska publicera med öppen tillgång.

För att undersöka hur forskarnas förutsättningar för att publicera med öppen tillgång ser ut har Vetenskapsrådet under 2022 genomfört en kartläggning och analys. Resultatet av kartläggningen har utgjort grunden för arbetet med att ta fram nya riktlinjer. De nya riktlinjerna gäller för forskningsbidrag som beviljas från och med oktober 2022.

Den viktigaste förändringen i riktlinjerna är att du som beviljas bidrag från oss måste publicera resultaten från ditt forskningsprojekt med omedelbar öppen tillgång. Det innebär att en artikel eller bok ska finnas fritt tillgänglig (open access) i digital form utan fördröjning. Nytt är även att alla typer av publikationer omfattas, till exempel artiklar, kapitel och vetenskapliga böcker.

Vetenskapsrådets riktlinjer för publicering med öppen tillgång

Läs rapporten Forskares förutsättningar att publicera med öppen tillgång – med fokus på Sverige

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

    Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.

  2. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

  3. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

    Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...