Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång (open access)

Från och med oktober gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Nytt är bland annat att du måste publicera med omedelbar öppen tillgång, och att alla former av publiceringar omfattas av det kravet.

Vetenskapsrådet verkar för att öppen tillgång till publikationer ska bli en naturlig del av forskningsprocessen. Sedan 2010 ställer vi krav på att forskare som beviljats bidrag från oss ska publicera med öppen tillgång.

För att undersöka hur forskarnas förutsättningar för att publicera med öppen tillgång ser ut har Vetenskapsrådet under 2022 genomfört en kartläggning och analys. Resultatet av kartläggningen har utgjort grunden för arbetet med att ta fram nya riktlinjer. De nya riktlinjerna gäller för forskningsbidrag som beviljas från och med oktober 2022.

Den viktigaste förändringen i riktlinjerna är att du som beviljas bidrag från oss måste publicera resultaten från ditt forskningsprojekt med omedelbar öppen tillgång. Det innebär att en artikel eller bok ska finnas fritt tillgänglig (open access) i digital form utan fördröjning. Nytt är även att alla typer av publikationer omfattas, till exempel artiklar, kapitel och vetenskapliga böcker.

Vetenskapsrådets riktlinjer för pulicering med öppen tillgång

Läs rapporten Forskares förutsättningar att publicera med öppen tillgång – med fokus på Sverige

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Open science – from policy to practice

    Välkommen till ”Open Science – From Policy to Practice” – en konferens för utbyte av kunskap och bästa praxis kring frågor som rör öppen vetenskap. Konferensen vänder sig till beslutsfattare, forskare, praktiker och intressenter från hela Europa och ...

  2. Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Här kan du läsa om vår vision för omställningen och om hur vi når dit.

  3. Forskares förutsättningar för publicering med öppen tillgång – med fokus på Sverige

    I denna rapport presenteras resultatet från en kartläggning och analys av vilka förutsättningar forskare vid svenska lärosäten har att publicera med öppen tillgång, givet att de även uppfyller de förväntningar som ställs inom det etablerade meriterin...