Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Två forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den andra utlysningen för 2023. Två forskare i Sverige finns bland bidragsmottagarna.

ERC Proof of Concept utlyses av Europeiska forskningsrådet (ERC) och ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Bidragsbeloppet är 150 000 euro.

ERC PoC-2023 har totalt tre deadlines. Nu har resultaten från den andra omgången kommit. Totalt blir det 66 forskare från 14 olika länder som får bidrag. Av dessa är två verksamma vid svenska lärosäten.

Kungliga Tekniska högskolan

Ian Hoffecker med projektet: MESH_CHIP, Spatial transcriptomics chips with sequencing-based microscopy

Lunds universitet

Anne L’Huillier med projektet SICEP, Single-shot, high repetition rate detection of the Carrier-Envelope-Phase of ultrashort laser pulses

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa deadline för ERC Proof of Concept Grant är 21 september.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

    Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...

  2. 19 forskare i Sverige får ERC Starting Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat resultatet för ERC Starting Grant i 2023 års utlysning. 400 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 19 av forskarna har en sv...

  3. Intervjuträning ERC 2023 Synergy Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg tre i ERC:s utlysning Synergy Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.