Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Två forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den andra utlysningen för 2023. Två forskare i Sverige finns bland bidragsmottagarna.

ERC Proof of Concept utlyses av Europeiska forskningsrådet (ERC) och ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Bidragsbeloppet är 150 000 euro.

ERC PoC-2023 har totalt tre deadlines. Nu har resultaten från den andra omgången kommit. Totalt blir det 66 forskare från 14 olika länder som får bidrag. Av dessa är två verksamma vid svenska lärosäten.

Kungliga Tekniska högskolan

Ian Hoffecker med projektet: MESH_CHIP, Spatial transcriptomics chips with sequencing-based microscopy

Lunds universitet

Anne L’Huillier med projektet SICEP, Single-shot, high repetition rate detection of the Carrier-Envelope-Phase of ultrashort laser pulses

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa deadline för ERC Proof of Concept Grant är 21 september.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Två forskare i Sverige får medel från EU:s nätverksprogram COST

    COST (European Cooperation in Science and Technology) finansierar 60 nätverksprojekt som ska främja samarbete mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut. Två av projekten som får medel koordineras av forskare vid svenska läro...

  2. ERC-mottagning 2024

    Vi uppmärksammar de forskare i Sverige som beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, 2023, med en mottagning i Vetenskapsrådets lokaler.

  3. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...