Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sök medel från ERC inom det nya arbetsprogrammet WP2024

I höst finns miljontals kronor i forskningsmedel att söka från Europeiska forskningsrådet, ERC. Samtliga utlysningar är öppna för forskare inom alla vetenskapsområden. Vetenskapsrådet stödjer forskare vid svenska universitet i ansökningsprocessen.

Starting Grant (stänger 24 oktober 2023)

Starting Grant riktar sig till dig som är i början av din karriär och som har avlagt doktorsexamen för 2–7 år sedan. Du kan söka 1,5 miljoner euro över 5 år.

Synergy Grant (stänger 8 november 2023)

Synergy Grant riktar sig till grupper om 2–4 forskare som gemensamt tar sig an ett forskningsprojekt. Forskarna kan söka för sex år och totalt 10 miljoner euro.

Consolidator Grant (stänger 12 december 2023)

Consolidator Grant riktar sig till forskare som har en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare, 7–12 år efter avlagd doktorsexamen. Bidraget är i genomsnitt på två miljoner euro under fem år.

Advanced Grant (stänger 29 augusti 2024)

Utlysningen riktar sig till dig som är en etablerad forskare. Du kan söka bidrag för fem år och totalt 2,5 miljoner euro.

Proof of Concept (två olika deadlines, en i mars och en i september 2024)

För dig som redan fått pengar från ERC finns möjlighet att söka ytterligare bidrag inom Proof of Concept-utlysningen. Du kan söka 150 000 euro för 18 månader. Observera att det även finns en utlysning inom det förra arbetsprogrammet med deadline 21 september 2023.

Läs mer om det nya arbetsprogrammet och utlysningarna på ERC:s webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsmöte 20 september

Det nya arbetsprogrammet innebär bland annat förändringar i bedömningen av ansökningar. ERC berättar mer på ett webbinarium 20 september kl. 12.15–13.15. Då finns även chans att ställa frågor.

Läs mer om informationsmötet på ERC:s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Poddavsnitt med chefen för ERC

Maria Leptin intervjuades i Vetenskapsrådets podd när hon och ERC:s vetenskapliga råd (Scientific Council) var på besök i Stockholm 28–30 juni 2023.

Lyssna på avsnittet på Spotify Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  2. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  3. Påverka nästa arbetsprogram inom Horisont Europa

    Nu finns det möjlighet att bidra till utformandet av nästa arbetsprogram inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Sista dag att lämna synpunkter är 6 maj.