Swedish environmental monitoring north of 60°N

There is an increased awareness that the environment is being subjected to rapid changes. This emphasizes the necessity to further develop and coordinate environmental monitoring efforts. Swedish environmental monitoring activities are extensive, but the knowledge of actors, sites and measured variables is scattered. This report compiles knowledge about environmental monitoring activities in Sweden north of Latitude N60°, and can be complemented by the accompanying web site monitoringN60.slu.se. The web site contains a digital version of the report, as well as interactive, searchable maps, and appendices with extensive and detailed lists of monitoring observations in northern Sweden.

The report is a contribution to the process of establishing the Sustaining Arctic Observing Networks (SAON, www.arcticobserving.org). The SAON process was initiated in 2006 by the Arctic Council as an overarching process emanating from the International Polar Year (IPY).The selection of variables discussed in the present report is guided by the 31 Key variables recommended by the earlier Committee on Designing an Arctic Observing Network, established by the National Research Council in the USA.

Mer inom samma ämne

  1. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

  2. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  3. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

    Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...