Fakturor till Vetenskapsrådet

Från och med april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

E-faktura via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att e-fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. PEPPOL är ett nätverk för elektronisk handel och e-inköp.

Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021005208.

E-faktura i formatet Svefaktura

Vetenskapsrådets uppgifter:

  • Tjänsteleverantör: OpusCapita
  • Partsidentitet: 2021005208
  • Organisationsnummer: 2021005208

E-faktura genom Fakturaportalen

Om du som leverantör inte har möjlighet att skicka e-fakturor kan du använda Fakturaportalen för att registrera fakturor manuellt.

Gå in på www.fakturaportalen.se Länk till annan webbplats. och anslut dig som användare. Efter det kan du registrera din faktura som sedan går direkt till Vetenskapsrådet.

Fakturan ska innehålla en referens

Referensen består av 4-5 bokstäver. Referensen får du från din kontaktperson på Vetenskapsrådet. Om referens saknas kommer fakturan att returneras till avsändaren.

Obs! Det är viktigt att referensen är det enda som anges i referensfältet.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Kontakt

Fakturafrågor

ekonomi@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Årsredovisning 2022

  2. Sveriges EU-ordförandeskap 2023

    Under första halvan av 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här har vi samlat information om Vetenskapsrådets engagemang under ordförandeskapet.

  3. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.