Publicerad den 18 april 2018

Uppdaterad den 22 mars 2019

Uppdrag om öppen vetenskap

Mer inom samma ämne

  1. Undersökning om forskares inställning till kommunikation och öppen vetenskap

    I januari 2019 skickades en webbenkät ut till cirka 18 000 forskare vid svenska lärosäten för att undersöka synen på kommunikation och öppen vetenskap.

  2. An outlook for the national roadmap for e-infrastructures for research

    Vetenskapsrådet har identifierat ett ökat behov av e-infrastrukturer för forskning. Samtidigt finns många aktörer som redan levererar olika tjänster på olika nivåer. Ytterligare en utmaning är den globala policyn om öppen vetenskap, som ställer störr...

  3. Öppen tillgång till forskningsdata

    Vetenskapsrådet samordnar Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026.