Beslut publicerat

10 december 2018

Totalt beviljat belopp: 77 280 976 kr

Sustainability and resilience

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för sustainability and resilience – tackling consequences of climate and environmental changes, inom utvecklingsforskning 2018. Totalt beviljar vi över 77 miljoner kronor för åren 2019–2021.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

36

8

22 %

Män

47

7

15 %

Totalt

83

15

18 %

 

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

40 250 448

1 677 102

Män

37 030 528

1 851 526

Totalt

77 280 976

1 717 355

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU843 013 315

Stockholms universitet

3

16 753 212

Göteborgs universitet

2

9 263 378

Lunds universitet

1

5 586 232

Uppsala universitet

1

2 664 839

Totalt

15

77 280 976

 

Samarbetsländer

Kartan illustrerar vilka samarbetsländer som ingår i de beviljade ansökningarna.

Karta SAR 2018

Beviljade bidrag per samarbetsland

Land

Antal beviljade bidrag*

Kenya4

Nepal

3

Bangladesh

2

Indien

2

Tanzania

2

Bolivia

1

Etiopien

1

Filippinerna

1

Myanmar (Burma)

1

Zimbabwe

1

Benin

1

Uganda

1

Moçambique

1

*De sökande kan välja fler än ett samarbetsland. Vissa ansökningar innehåller därför två eller flera länder, exempelvis Kenya och Zimbabwe.

Länder som forskningen är relevant för

Tabellen visar vilka låginkomstländer som forskningen i de beviljade ansökningarna förväntas vara relevant för.

Låginkomstländer

Land

Antal relevanta forskningsprojekt

Nepal

4

Bangladesh

3

Tanzania

3

Myanmar (Burma)

2

Uganda

2

Benin

1

Eritrea

1

Etiopien

1

Kambodja

1

Moçambique

1

Rwanda

1

Ospecificerade

12

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Forskarskolor inom utvecklingsforskning

    Vetenskapsrådet inväntar besked om biståndsbudgeten. Därför har inga ansökningar kunnat beviljas ännu. Tillsvidare kan vi redovisa de forskarskolor som rekommenderas finansiering.

  2. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  3. Vetenskapsrådet söker lärosäte som värd för konferens om utvecklingsforskning 2022

    Vartannat år arrangerar ett svenskt lärosäte en konferens om utvecklingsforskning i samarbete med Vetenskapsrådet och Sida. Nu söker vi ett lärosäte som vill vara värd för konferensen Development Research Conference (DevRes) 2022.