Beslut publicerat

10 december 2018

Totalt beviljat belopp: 77 280 976 kr

Sustainability and resilience

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för sustainability and resilience – tackling consequences of climate and environmental changes, inom utvecklingsforskning 2018. Totalt beviljar vi över 77 miljoner kronor för åren 2019–2021.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

36

8

22 %

Män

47

7

15 %

Totalt

83

15

18 %

 

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

40 250 448

1 677 102

Män

37 030 528

1 851 526

Totalt

77 280 976

1 717 355

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU843 013 315

Stockholms universitet

3

16 753 212

Göteborgs universitet

2

9 263 378

Lunds universitet

1

5 586 232

Uppsala universitet

1

2 664 839

Totalt

15

77 280 976

 

Samarbetsländer

Kartan illustrerar vilka samarbetsländer som ingår i de beviljade ansökningarna.

Karta SAR 2018

Beviljade bidrag per samarbetsland

Land

Antal beviljade bidrag*

Kenya4

Nepal

3

Bangladesh

2

Indien

2

Tanzania

2

Bolivia

1

Etiopien

1

Filippinerna

1

Myanmar (Burma)

1

Zimbabwe

1

Benin

1

Uganda

1

Moçambique

1

*De sökande kan välja fler än ett samarbetsland. Vissa ansökningar innehåller därför två eller flera länder, exempelvis Kenya och Zimbabwe.

Länder som forskningen är relevant för

Tabellen visar vilka låginkomstländer som forskningen i de beviljade ansökningarna förväntas vara relevant för.

Låginkomstländer

Land

Antal relevanta forskningsprojekt

Nepal

4

Bangladesh

3

Tanzania

3

Myanmar (Burma)

2

Uganda

2

Benin

1

Eritrea

1

Etiopien

1

Kambodja

1

Moçambique

1

Rwanda

1

Ospecificerade

12

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. DevRes 2024: Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world

    Välkommen till DevRes 2024! Konferensen pågår i två dagar och samlar forskare inom olika områden med relevans för hållbar utveckling. Årets konferens äger rum på Lunds universitet och har temat “Reaching the Sustainable Development Goals in a polariz...

  2. Kommittén för utvecklingsforskning avvecklas

    I och med regeringens beslut i juni 2023 om att Vetenskapsrådet inte längre ska tilldelas riktade medel för nya utlysningar inom utvecklingsforskning, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avveckla kommittén.

  3. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.