Stängd utlysning

12 mars - 19 maj 2021

Projektbidrag för internationella samarbeten inom kvantteknologi (QuantERA)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom kvantteknologi. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 28 länder som deltar i QuantERA-utlysningen.

Stödform: Projektstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: QuantERA: Kvantteknologi
Vetenskapsrådet stödjer projekt under temat “Quantum Phenomena and Resources”

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp:
Minst 1 200 000 kr (ca 119 000 Euro) per svensk sökande i ett projekt.
Max totalt 4 500 000 kr (ca 447 000 Euro) per projekt för svenskt deltagande

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Utlysningen stänger:
Skissansökan: För konsortieansökan till QuantERA: 13 maj 2021 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 19 maj 2021 (kl. 14.00)
Fullständig ansökan: För konsortieansökan till QuantERA: 15 september 2021 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 22 september 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Att notera:

  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Du når ansökningsformuläret i Prisma via en länk under rubriken ”Ansökningsförfarande” i denna utlysningstext.
  • Du behöver meddela den nationella kontaktpersonen på Vetenskapsrådet om dina intentioner att delta i utlysningen.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen