Medicin och hälsa

Medicinsk forskning ger kunskap om hur människokroppen fungerar och hur sjukdomar förebyggs, uppkommer och behandlas.

Vetenskapsrådet ger stöd till forskning inom allt från forskning på molekylär-och cellnivå och forskning som involverar försöksdjur och patienter, till epidemiologiska studier på grupper av människor.

Exempel på forskning vi finansierar

Forskningsöversikt för området

Vart fjärde år tar vi fram en forskningsöversikt för medicin och hälsa. Den ger en nulägesbild av svensk forskning inom området och blickar 5-10 år framåt.

Den innehåller även rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikt 2023 Medicin och hälsa Länk till annan webbplats.


Rapportomslag Forskningsöversikt 2023: Medicin och hälsa

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Ämnesrådet fattar beslut

Ett ämnesråd beslutar om vilka utlysningar vi ska ha och vilka ansökningar som ska få bidrag.

Ämnesrådet för medicin och hälsa

Mer inom samma ämne

  1. Nominera forskare till Athenapriset 2024

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 26 maj.

  2. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

    Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

  3. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.