Om vårt arbete med öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet samordnar, följer upp och främjar samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026. På den här sidan kan du följa vårt arbete med samordningsuppdraget.

Öppen tillgång till forskningsdata är ett komplext område som involverar ett stort antal olika aktörer, både nationellt och internationellt. Vetenskapsrådets uppdrag genomförs i samråd med bland annat Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och universitet och högskolor.

I juni 2023 publicerade vi den årliga redovisningen av uppdraget. Rapporten innehåller en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata, tilllsammans med rekommendationer för hur arbetet bör genomföras framöver för att driva utvecklingen mot öppen tillgång till forskningsdata framåt.

Så är vi organiserade

Vetenskapsrådet är nationell referenspunkt för EU-kommissionen

EU-kommissionen har utfärdat en rekommendation om öppen tillgång till forskningsdata och bevarande av vetenskaplig information. Vetenskapsrådet har rollen som nationell referenspunkt i Sverige (på engelska National Point of Reference (NPR) on Scientific Information). Det innebär att vi samordnar de åtgärder som anges i rekommendationen nationellt, och rapporterar om arbetet som sker i Sverige till EU-kommissionen – och tvärtom.

EU-kommissionens rekommendation om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information (2018/790) Länk till annan webbplats.

Läs om vad det innebär att vara NPR på EU-kommissionens webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

    Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...

  2. Finansiärer i gemensam satsning på öppen tillgång

    Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

  3. Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

    Kungliga Biblioteket samlar nu in synpunkter på ett förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna vänder sig i första hand till myndigheter, lärosäten och forskningsfinansiärer.

Till toppen