Om vårt arbete med öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet samordnar, följer upp och främjar samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026. På den här sidan kan du följa vårt arbete med samordningsuppdraget.

Öppen tillgång till forskningsdata är ett komplext område som involverar ett stort antal olika aktörer, både nationellt och internationellt. Vetenskapsrådets uppdrag genomförs i samråd med bland annat Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och universitet och högskolor.

I juni 2023 publicerade vi den årliga redovisningen av uppdraget. Rapporten innehåller en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata, tilllsammans med rekommendationer för hur arbetet bör genomföras framöver för att driva utvecklingen mot öppen tillgång till forskningsdata framåt.

Så är vi organiserade

Vetenskapsrådet är nationell referenspunkt för EU-kommissionen

EU-kommissionen har utfärdat en rekommendation om öppen tillgång till forskningsdata och bevarande av vetenskaplig information. Vetenskapsrådet har rollen som nationell referenspunkt i Sverige (på engelska National Point of Reference (NPR) on Scientific Information). Det innebär att vi samordnar de åtgärder som anges i rekommendationen nationellt, och rapporterar om arbetet som sker i Sverige till EU-kommissionen – och tvärtom.

EU-kommissionens rekommendation om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information (2018/790) Länk till annan webbplats.

Läs om vad det innebär att vara NPR på EU-kommissionens webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2024

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Varje år gör vi en kartläggning, analys och bedömning av läget i det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdat...

  2. Debattreplik: Vi behöver större mångfald i publiceringslandskapet

    Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte publiceringskanalen som avgör forskningens kvalitet. Det skriver genera...

  3. ESOF 2024

    12-15 juni äger den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, rum i Katowice i Polen. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 13 juni om forskning, öppen vetenskap och demokrati.