Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Inga nya bidrag inom utvecklingsforskning

Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera bidrag inom utvecklingsforskning. Beslutet gäller med omedelbar verkan, men inte retroaktivt.

Beslutet innebär att vi inte kommer att finansiera några nya bidrag inom utvecklingsforskning 2023 och att beredningsprocessen för årets utlysningar avbryts. De ansökningar som har lämnats in kommer alltså inte att bedömas.

Vetenskapsrådet har undersökt möjligheten att föra över ansökningarna om projektbidrag inom området utvecklingsforskning till beredningen inom våra ordinarie utlysningar (humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa och naturvetenskap och teknikvetenskaper) men tyvärr har ansökningsprocesserna där kommit så långt att det inte är praktiskt genomförbart.

Forskare som sedan tidigare har ett pågående projekt inom utvecklingsforskning påverkas inte av detta beslut, utan kan fortsätta sin forskning som planerat fram till bidragsperiodens slut.

– Målet med utlysningarna av projektbidrag inom utvecklingsforskning har varit att stärka svensk forskning av högsta kvalitet med särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. På så sätt har forskningen bidragit till att hantera utmaningar kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Vetenskapsrådet välkomnar forskare inom utvecklingsforskning att nästa år söka finansiering inom ramen för våra övriga utlysningar, säger Katarina Bjelke, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Vetenskapsrådet har finansierat bidrag inom utvecklingsforskning sedan 2013 med riktade medel från regeringens biståndsbudget.

Se ändringsbeslutet i Vetenskapsrådets regleringsbrev Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  2. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  3. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.