Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet finansierar
reserver för Post Doctoral European Fellowship

Nu finns det möjlighet för forskare som sökt bidraget Post Doctoral European Fellowship, med svensk medelsförvaltare, i EU:s utlysning 2022, och blivit högst rankad som reserv, att få medel från Vetenskapsrådet.

Tidigare har Vinnova utlyst medel för forskare som hamnat högt på reservlistan för Post Doctoral European Fellowship, men sedan Vetenskapsrådet tog över ansvaret som nationell kontaktpunkt (NCP) för EU-programmet Marie Sklodowska-Curie-åtgärder, MSCA, är det vi som har hand om detta genom utlysningen Seal of Excellence.

Det är den organisation som är värd för projektet – medelsförvaltaren – som ska söka bidraget. Vetenskapsrådet kontaktar de som är aktuella.

Medelsförvaltaren måste vara godkänd av Vetenskapsrådet. Utöver våra generella bidragsvillkor gäller också särskilda EU-villkor. Bidraget får bara användas till att finansiera verksamhet i Sverige och bidragsperioden är 12–24 månader beroende på sökt tidsperiod i ursprungsansökan till EU.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Nationell kontaktperson (NCP) för Marie Skłodowska Curie-åtgärder

Isabel Dellacasa Lindberg

isabel.dellacasa.lindberg@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

  2. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

    EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.

  3. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

    Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.