Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet finansierar
reserver för Post Doctoral European Fellowship

Nu finns det möjlighet för forskare som sökt bidraget Post Doctoral European Fellowship, med svensk medelsförvaltare, i EU:s utlysning 2022, och blivit högst rankad som reserv, att få medel från Vetenskapsrådet.

Tidigare har Vinnova utlyst medel för forskare som hamnat högt på reservlistan för Post Doctoral European Fellowship, men sedan Vetenskapsrådet tog över ansvaret som nationell kontaktpunkt (NCP) för EU-programmet Marie Sklodowska-Curie-åtgärder, MSCA, är det vi som har hand om detta genom utlysningen Seal of Excellence.

Det är den organisation som är värd för projektet – medelsförvaltaren – som ska söka bidraget. Vetenskapsrådet kontaktar de som är aktuella.

Medelsförvaltaren måste vara godkänd av Vetenskapsrådet. Utöver våra generella bidragsvillkor gäller också särskilda EU-villkor. Bidraget får bara användas till att finansiera verksamhet i Sverige och bidragsperioden är 12–24 månader beroende på sökt tidsperiod i ursprungsansökan till EU.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Nationell kontaktperson (NCP) för Marie Skłodowska Curie-åtgärder

Isabel Dellacasa Lindberg

isabel.dellacasa.lindberg@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Kris är temat för ny internationell utlysning inom humaniora

    Den 26 maj öppnar utlysningen Crisis – perspectives from the humanities. Bakom utlysningen står de europeiska forskningsnätverken CHANSE och HERA. Forskare vid svenska lärosäten ansöker även via Vetenskapsrådet. Utlysningstexten publiceras hos oss 31...

  2. Två forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den första utlysningen 2023. Två forskare med en svensk värdinstitution finns med bland bidragsmottagarna.

  3. Ny internationell utlysning om välbefinnande

    Den 26 maj öppnar utlysningen Enhancing well-being for the future . Bakom utlysningen står de europeiska forskningsnätverken NORFACE och CHANSE. Vetenskapsrådet och Forte finansierar forskare vid svenska lärosäten som vill delta.