Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Två forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den första utlysningen 2023. Två forskare med en svensk värdinstitution finns med bland bidragsmottagarna.

ERC Proof of Concept utlyses av Europeiska forskningsrådet, ERC, och ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Bidragsbeloppet är 150 000 euro.

ERC-2023-PoC har tre deadlines. Nu har resultaten från den första utlysningen kommit. Totalt får 66 forskare från 16 olika länder bidrag. Två av dem är verksamma vid svenska lärosäten.

Karolinska institutet

Magnus Ingelman-Sundberg med projektet: SPHERO-NASH, A novel NASH model for target and drug candidate identification

Lunds universitet

Christelle Prinz med projektet: PRABio, Protein Ruler to Create Affordable Biosensor Diagnosis for the Many

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats.

Nästa deadline för ERC Proof of Concept Grant är 21 september.

Sveriges prestationer 2022

Förra året fick sammanlagt 10 forskare med en svensk värdinstitution ERC Proof of Concept Grant.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

  2. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

    EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.

  3. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.