Stängd utlysning

06 mars - 09 april 2019

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer.

Internationell postdok inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsmedel och forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Karriärstöd

Område

Utvecklingsforskning 

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan.

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

18-36 månader

Bidragsbelopp

1 050 000 kronor per år

Utlysningen stänger
9 april 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i januari 2020

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Ange aldrig någons personnummer i ansökan.
  • Internationell postdok inom utvecklingsforskning är ett nytt bidrag för 2019. För bidraget gäller att minst två tredjedelar av bidragsperioden ska tillbringas utomlands, varav minst en tredjedel av bidragsperioden i ett låg- eller lägre medelinkomstland.
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Hela utlysningstexten