Stängd utlysning

06 mars - 09 april 2019

Nätverksbidrag Swedish Research Links

Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

I vissa fall kan stöd också ges till att bygga upp ett nätverk kring ett existerande forskningsprojekt. Medlen utlyses inom området Utvecklingsforskning som finansieras med regeringens biståndsmedel. Forskningsområdet ska vara av relevans för målen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Stöd ges inom alla vetenskapliga områden. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Utvecklingsforskning 

Inriktning

Swedish Research Links

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst 1 och upp till 6 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst 1 av dessa ska vara en internationell projektledare.

Bidragstid

1–2 år

Bidragsbelopp

Max 400 000 kronor per år

Utlysningen stänger
9 april 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i januari 2020

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Ange aldrig någons personnummer i ansökan.
  • Alla medverkande forskare och internationella projektledare måste registrera sig i Prisma för att kunna delta i ansökan med nödvändiga uppgifter. Se därför till att börja med detta steg så snart som möjligt efter att utlysningen öppnat, för att undvika att det uppstår hinder vid registreringen av ansökan. Undantag från kravet för alla medverkande forskare att registrera sig i Prisma kommer inte att medges.
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år. Öppnas i nytt fönster.

Hela utlysningstexten