Öppen utlysning

05 februari - 31 mars 2020

Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap, men även inom andra vetenskapliga områden med högt värde för forskning. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-5 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 5 februari 2020 (kl. 14.00) – 31 mars 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2020

Notera!

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.
  • Ange inte ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan.
  • Från och med 2019 behöver du ha en datahanteringsplan (DMP) för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte lämna eller skicka in den till oss vid ansökan om forskningsbidrag, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.