Stängd utlysning

05 februari - 10 mars 2020

Tidskriftbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med bidraget är att främja största möjliga spridning av kvalificerade forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap. Vetenskapsrådet stödjer svenska open access-tidskrifter av högsta vetenskapliga kvalitet som främjar förnyelse inom forskningsområdet. Tidskrifterna ska vara nationellt och internationellt inriktade. Lokalt orienterade tidskrifter finansieras inte av Vetenskapsrådet.

Stödform: Verksamhetsstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Fri

Söks av: Organisation. Redaktör för tidskriften bjuds in som projektledare för ansökan.

Medverkande forskare: Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 50 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: 4 500 000 kronor per år i 3 år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 5 februari 2020 (kl. 14.00) – 10 mars 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2020

Att notera:
  • Nytt i denna utlysning är att tidskriftens redaktör inte behöver vara anställd av, men ska däremot vara verksam vid, medelsförvaltaren.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen