Kommande utlysning

17 augusti - 13 september 2022

Forskarskolor för kompetensförstärkning inom primärvården

Forskarskolor syftar till att stärka forskningskompentensen inom primärvården.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.