Kommande utlysning

17 augusti - 13 september 2022

Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap

Forskarskolor syftar till att stärka kompentensen inom humaniora och samhällsvetenskap och öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildningsaktiviteter.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.