Naturvetenskap och teknikvetenskap

Forskning om naturen ger ny kunskap om allt från de minsta partiklarna till hela universum. Forskning om teknik ger förutsättningarna för tekniska system som bland annat ligger till grund för industriell utveckling.

Natur- och teknikvetenskaplig forskning är relevant för många centrala samhällsutmaningar och bidrar med ny kunskap och nya insikter till ett hållbart samhälle.

Vetenskapsrådet ger stöd till grundforskning inom hela bredden av de natur- och teknikvetenskapliga områdena, till exempel i biologi, kemi, elektronik, astronomi, bioteknik och matematik.

Exempel på forskning vi finansierar

Forskningsöversikt för området

Vart fjärde år tar vi fram en forskningsöversikt för naturvetenskap och teknikvetenskap. Den ger en nulägesbild av svensk forskning inom området och blickar 5-10 år framåt.

Den innehåller även rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Research overview 2023
Natural and engineering sciences Länk till annan webbplats.


Rapportomslag Forskningsöversikt 2023: Naturvetenskap och teknikvetenskap

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Ämnesrådet fattar beslut

Ett ämnesråd beslutar om vilka utlysningar vi ska ha och vilka ansökningar som ska få bidrag.

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknik-vetenskap

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet ska ta fram underlag till svensk kvantstrategi

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030. Målet är att stärka Sveriges position inom kvantteknologi genom förbättrad forskning, utbildning, innovation och internationella samar...

  2. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

    I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

  3. Invigning av Climes – svenskt centrum för extrema klimathändelser

    Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Svenskt centrum för extrema klimathändelser (CLIMES) – en plattform för forskning och utbildning för att främja forskningen om extrema klimathändelser ...