Naturvetenskap och teknikvetenskap

Forskning om naturen ger ny kunskap om allt från de minsta partiklarna till hela universum. Forskning om teknik ger förutsättningarna för tekniska system som bland annat ligger till grund för industriell utveckling.

Natur- och teknikvetenskaplig forskning är relevant för många centrala samhällsutmaningar och bidrar med ny kunskap och nya insikter till ett hållbart samhälle.

Vetenskapsrådet ger stöd till grundforskning inom hela bredden av de natur- och teknikvetenskapliga områdena, till exempel i biologi, kemi, elektronik, astronomi, bioteknik och matematik.

Exempel på forskning vi finansierar

Forskningsöversikt för området

Vart fjärde år tar vi fram en forskningsöversikt för naturvetenskap och teknikvetenskap. Den ger en nulägesbild av svensk forskning inom området och blickar 5-10 år framåt.

Den innehåller även rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Research overview 2023
Natural and engineering sciences Länk till annan webbplats.


Rapportomslag Forskningsöversikt 2023: Naturvetenskap och teknikvetenskap

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Strategisk forskningsagenda: Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

    Målet med forskningsprogrammet om virus och pandemier är att bidra med ny kunskap om virussjukdomar. Mer kunskap behövs både om hur de sprids och om hur framtida pandemier kan motverkas. Denna strategiska forskningsagenda är vägledande i arbetet fra...

  2. Nu stärks samarbetet med USA inom energiforskning

    Utbildningsminister Mats Persson och Asmeret Asefaw Berhe, direktör vid USA:s Energidepartement undertecknade idag, 27 juni, ett avtal för forskningssamarbeten inom energiområdet. Vetenskapsrådet ansvarar för samarbeten och satsningar inom ramen för ...

  3. Så kan svensk forskning inom kvantteknologi stärkas

    Kvantteknologin kommer att påverka hela samhället och det görs stora investeringar inom området över hela världen. Svensk forskning inom kvantteknologi är stark, men med bättre nationell koordinering och prioritering kan vi maximera nyttan och möjlig...