Beslutet publicerades 15:30 04 dec 2018

Utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet inväntar besked om budget gällande projektbidrag inom Utvecklingsforskning samt nätverksbidrag Swedish research links. Under tiden publicerar vi en rekommendation på bidragsbeslut för utlysningarna. 

Ladda ner listan över rekommendation för beviljade bidrag Excel (excel, 20.5 kB)

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats. Besked via personliga konton i Prisma kommer inte att skickas förrän Vetenskapsrådet fått besked om budget för utvecklingsforskning.

 

Vetenskapsrådet inväntar besked från regeringen angående budgeten för utvecklingsforskning rörande projektbidrag och nätverksbidraget Swedish research links. Under tiden publicerar vi en lista med en rekommendation om finansiering utifrån en antagen ram motsvarande fjolårets budget.

Vetenskapsrådet kommer att ge slutgiltigt besked om finansiering senast i januari 2019.

 

Beslut om beviljade bidrag inom Sustainability and resilience – Tackling consequences of climate and environmental changes publiceras, som tidigare annonserats, den 10 december. Det beslutet finns här.öppnas i nytt fönster

Vad händer nu?  

Kopierat till urklipp

Publicerad den 06 september 2018

Uppdaterad den 11 december 2018

Kopierat till urklipp

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Sustainability and resilience

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för sustainability and resilience – tackling consequences of climate and environmental changes, inom utvecklingsforskning 2018. Totalt beviljar vi över 77 miljoner kro...

  2. JPIAMR network grant on Virtual Research Institute

    Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

  3. Konferensbidrag

    Höstens utlysning Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas konferensbidrag i höstens utlysning 2018. Totalt beviljar vi 38 av 64 ansökningar och nästan 5,5 miljoner kronor.