Beslutet publicerades 15:30 09 jan 2019

Utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för för projektbidrag inom utvecklingsforskning samt nätverksbidrag Swedish research links. 

Ladda ner listan för beviljade bidrag Excel (excel, 20.7 kB)

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.  

Besluten omfattar följande bidrag:

  • Projektbidrag
  • Nätverksbidrag Swedish research links

Beviljandegrad per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

78

14

18 %

Män

102

17

17 %

Totalt

180

31

17 %

 

Nätverksbidrag Swedish research links

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

24

8

33 %

Män

45

14

31 %

Totalt

69

22

32 %

 

Beviljat belopp per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

62 925 359

1 123 667

Män

71 396 516

1 049 949

Totalt

134 321 875

1 444 321
Nätverksbidrag Swedish research links

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

5 699 392

356 212
Män

11 001 542

392 912

Totalt

16 700 934

379 567

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

9

31 623 222

Lunds universitet

9

30 791 988

Karolinska institutet, KI

11

24 238 162

Uppsala universitet

6

13 840 810

Sveriges lantbruksuniversitet

6

11 410 891

Umeå universitet

3

10 327 000

Linköpings universitet

3

10 267 795

Stockholms universitet

1

5 711 452

Statens veterinärmedicinska anstalt

1

4 242 033
Stiftelsen Östekonomiska Institutet, SITE

1

3 542 024

Linnéuniversitetet

1

3 467 632

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

1

800 000

Stockholm International Water Institute, SIWI

1

759 800

Totalt

53

151 022 809


Kartan illustrerar vilka samarbetsländer som ingår i de beviljade ansökningarna. 

Karta UF_2018
Beviljade bidrag per samarbetsland

Land

Antal beviljade bidrag*

Uganda

5

Etiopien

3

Tanzania

2

Indien

2

Nepal

1

Ukraina

1

Nigeria

1

Kambodja

1

Sri Lanka

1

Vietnam

1

Indonesien

1

Pakistan

1

Rwanda

1

Kenya

1

*De sökande kan välja fler än ett samarbetsland. Vissa ansökningar innehåller därför två eller flera länder, exempelvis Kenya och Zimbabwe.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 06 september 2018

Uppdaterad den 29 mars 2019

Mer inom samma ämne

  1. Påverka Horisont Europa

    EU-kommissionen förbereder nu för hur det nya ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, ska utformas. Programmet tar vid efter nuvarande Horisont 2020 den 1 januari 2021.

  2. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  3. Olof Palmes gästprofessur