Utlysningen öppnar 14:00 06 mars 2019

Utlysningen stänger 14:00 09 april 2019

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. En tredjedel av tiden ska tillbringas i ett låginkomstland eller lägre medelinkomstland. Utlysningen öppnar 6 mars 2019.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge någon specifik information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar till utlysningar@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.