Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om utlysning inom NSF:s program Convergence Accelerator

Utlysningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Vinnova och den amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation, NSF. Den 15 juni bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

Datum

15 juni 2023

Tid

13.00–14.30

Plats

Digitalt via Zoom

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Vinnova

Anmälan

Anmäl dig senast 14 juni.

Mötet hålls på engelska

Mötet vänder sig till dig som planerar att söka detta bidrag samt till administrerande personal. Representanter från Vetenskapsrådet, Vinnova och NSF deltar. Det går bra att skicka in frågor i förväg via ett formulär på anmälningssidan.

NSF Convergence Accelerator 2023

Syftet med NSF: program Convergence Accelerator är att snabba på processen från grundforskning till tillämpning. Den utlysning som nu är aktuell vänder sig till forskare som arbetar med olika typer av tillämpningar för kemisk avkänning (Real-World Chemical Sensing Application). För att få delta i utlysningen måste forskarna ingå i ett team med forskare i USA.

Utlysningen är en tvåstegsprocess. Sista ansökningsdag i steg ett är 11 juli. Då ska ett så kallat letter of intent, det vill säga en avsiktsförklaring, skickas in till NSF. Samtidigt ska också ytterligare information om den sökande skickas till Vinnova.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om utlysningen finns även på NSF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Nyhet om utlysningen: Unikt samarbete med USA öppnar möjligheter i Sverige

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

  1. Ny utlysning inom initiativet MSCA4Ukraine

    Den 5 augusti öppnar en ny utlysning inom gästforskarprogrammet MSCA4Ukraine. Svenska lärosäten som är intresserade av att ta emot forskare från Ukraina kan ansöka om medel i utlysningen.

  2. Två forskare i Sverige får medel från EU:s nätverksprogram COST

    COST (European Cooperation in Science and Technology) finansierar 60 nätverksprojekt som ska främja samarbete mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut. Två av projekten som får medel koordineras av forskare vid svenska läro...

  3. ERC-mottagning 2024

    Vi uppmärksammar de forskare i Sverige som beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, 2023, med en mottagning i Vetenskapsrådets lokaler.