Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

15 forskare verksamma i Sverige får ERC Consolidator Grant

Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat bidragsbeslutet för ERC Consolidator Grant. Bidraget riktar sig till forskare som disputerade för 7–12 år sedan och är i genomsnitt på två miljoner euro under fem år. 15 av forskarna som nu får bidrag är verksamma vid ett svenskt lärosäte. Ytterligare fem finns med på ERC:s reservlista.

Totalt 313 forskare från 24 europeiska länder får dela på 632 miljoner euro från ERC för att bedriva spetsforskning. Bland de 15 forskarna i Sverige som får ERC Consolidator Grant är sju verksamma inom life sciences, sju inom naturvetenskap och teknikvetenskap (Physical Sciences and Engineering) och en inom humaniora och samhällsvetenskap (Social Science and Humanities).

Utöver dessa 15 forskare har fem forskare från svenska lärosäten fått högsta betyg (A) och placerats på reservlistan.

Beviljade forskningsprojekt

Chalmers tekniska högskola

 • Christian Müller med projektet: Elmo: Electrical Modulation of Elastic Moduli
 • Christoph Langhammer med projektet: NACAREI: Nanofluidic Catalytic Reaction Imaging

Karolinska institutet

 • Ulrika Marklund med projektet: divENSify: Dissecting a stepwise principle of cellular diversification to instruct regeneration in the enteric nervous system

Kungliga tekniska högskolan

 • Tuuli Lappalainen med projektet: DOSAGE2FUNC: Gene expression dosage as a driver of cellular and physiological traits
 • Madeline Balaam med projektet: Intimate Touch: Developing Interaction Design Knowledge and Materials where Technology Touches the Body
 • Ricardo Vinuesa med projektet: DEEPCONTROL: Discovering novel control strategies for turbulent wings through deep reinforcement learning
 • Lisa Prahl Wittberg med projektet: fitsCAN: Blood flow induced thrombosis and stenosis due to cannulation – an interdisciplinary study

Linköpings universitet

 • Daniel Aili med projektet: PROTECT: Protease Profiling and Triggered Drug Delivery for Personalized Cancer Therapy

Lunds universitet

 • Stanley Heinze med projektet: EvolvingCircuits: The evolution of neural circuits for navigational decisions - from synapses to behavior
 • Alexander Pietras med projektet: RESISTANCEPROGRAMS: Tumor recurrence and therapeutic resistance: exploring and exploiting the post-radiotherapy brain microenvironment for therapeutic opportunities in malignant brain tumors
 • Anna Runemark med projektet: HybridExpress: Hybridization derived novel patterns of gene expression

Stockholms universitet

 • Ingvild Almås med projektet: UNEQUALWITHIN: From Household Allocations to Global Inequality: New Methods, Facts and Policy Implications

Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Marie Spohn med projektet: PHOSCYCLE: Enlightening the dark side of the phosphorus cycle in terrestrial ecosystems: Turnover of organic phosphorus in soils

Uppsala universitet

 • Fabien Burki med projektet: PlastidOrigin: Testing the paradigm of a single plastid origin in eukaryotes
 • Maria Tenje med projektet: PHOENIX: Paving the way for High-throughput Organoid ENgineering using Integrated acoustiX


På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

 1. Tre forskare i Sverige får ERC-2024 Proof of Concept Grant DL1

  Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i utlysningens första ansökningsomgång 2024. Tre forskare i Sverige finns bland bidragsmottagarna.

 2. Intervjuträning ERC 2024 Synergy Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg tre i ERC:s utlysning Synergy Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.

 3. Intervjuträning ERC Consolidator Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Consolidator grant (CoG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delt...