Nordic visual arts education in transition

The Committee for Educational Sciences has, right from the outset in 2001, initiated a large number of overviews and surveys. The purpose has been to provide a stimulus for discussion about the area of educational science and also to provide further data on the basis of which the Committee can take strategic decisions. This overview presents Nordic research in the realm of visual arts education.

The pedagogy of art can be studied on the basis of knowledge of art or teaching. It can be described in terms of visual communication or visual culture. Professor Lars Lindström at Stockholm University, who is the editor of the overview, commences with several articles explaining the conceptual framework and the historical background. This is followed by overviews from the five Nordic countries on research topics between 1995 and 2006 or later. By way of conclusion there is a comprehensive bibliography of literature in the realm of visual arts education.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

    Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för...

  2. Resultatdialog 2019

    Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som vi i år arrangerar i samarbete med Göteborgs universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forsk...

  3. Årsredovisning 2018