Publicerad den 23 maj 2018

Uppdaterad den 06 november 2018

Sekretariatet för JPIAMR

Vetenskapsrådet är värd för sekretariatet för det internationella samarbetet kring forskning om antimikrobiell resistens, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. Sekretariatet koordinerar forskningsprogram och internationella utlysningar och stödjer samarbeten för att överbrygga kunskapsbrister om antibiotikaresistens.

Sekretariatet är navet och den gemensamma kontaktpunkten för medlemsländerna inom det internationella samarbetet Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR.

Sekretariatets huvudsakliga arbete handlar om att

  • koordinera gemensamma internationella utlysningar, konferenser och workshops
  • följa upp och analysera internationell forskning inom antibiotikaresistens, kartlägga resurser och forskningsprioriteringar
  • koordinera och utveckla gemensamma forskningsagendor för området.

Sekretariatet har också i uppgift att initiera och leda arbetsgrupper och samarbeten mellan medlemsländerna, utveckla nya former för finansiering av forskning, initiera och genomföra kommunikationsinsatser och ge stöd i styrningen av samarbetet. Just nu leder sekretariatet utvecklingen av en virtuell forskningsplattform med fokus på antibiotikaresistens.

Kort fakta om JPIAMR

Idag är 27 länder från fyra kontinenter medlemmar i JPIAMR och fler än hälften av dem är G20-länder. JPIAMR har sedan starten 2011 finansierat fler än 300 forskargrupper med över 65 miljoner euro.

Sverige är värd för JPIAMR:s sekretariat genom Vetenskapsrådet. Sekretariatet finansieras i huvudsak av EU-kommissionen med stöd från Vetenskapsrådet.

Sekretariatet för JPIAMR

secretariat.jpiamr@vr.se

Laura Marin är ansvarig för sekretariatet som finns på Vetenskapsrådets huvudkontor i Stockholm.

Kontakt

Sekretariatet för JPIAMR

secretariat.jpiamr@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet på World Water Week

    Under World Water Week 2019 arrangerar Vetenskapsrådet och Formas ett seminarium om en av de största utmaningarna för färskvatten, marina ekosystem och vår hälsa: ökade föroreningar och antibiotikaresistens i miljön.

  2. Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

  3. Nätverksmöte mellan Vetenskapsrådet och Sydkorea

    I år firar Sverige och Sydkorea 60 år av diplomatiska relationer. I samband med att Sydkoreas president besöker Sverige arrangerar Vetenskapsrådet och National Research Foundation of Korea en nätverksdag 14 juni på temat Sverige – Sydkorea: Vetenskap...