Beslut publicerat

29 maj 2020

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Bidrag för aktiviteter inom MINT-ämnen vid nationella forskningsinfrastrukturer

I utlysningen av Bidrag för aktiviteter inom MINT-ämnen vid nationella forskningsinfrastrukturer har Vetenskapsrådet beviljat 4 av 10 ansökningar.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader


Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

2

1

50 %

Män

8

3

38 %

Totalt

10

4

40 %

Beviljande bidrag per medelsförvaltare och forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

Medelsförvaltare

Beviljat bidrag

Onsala rymdobservatorium

Chalmers tekniska högskola

500 000

NMI – Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna

Kungliga Tekniska högskolan

500 000

ICOS - Integrated Carbon Observation System

Lunds universitet

500 000

MAX IV-laboratoriet

Lunds universitet

500 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor