Stängd utlysning

15 februari - 21 mars 2017

Bidrag inom rådsprofessorprogrammet

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Bidraget avser enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 12 år sedan.

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

10 år

Bidragsbelopp

5 miljoner kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av december 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 149.4 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.