Stängd utlysning

07 mars - 10 april 2018

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 år och upp till 7 år sedan

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

4 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år, max 1 500 000 kronor per år.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.