Stängd utlysning

27 mars - 08 maj 2018

Olof Palmes gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning

Den forskare som kan nomineras till gästprofessuren ska vara en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse.

Söks av

Organisation

Medverkande forskare

Text

Bidragstid

6-12 månader

Bidragsbelopp

Max 850 000 kronor för vistelse upp till 6 månader och max 1 700 000 kronor för vistelse mellan 7-12 månader.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i november 2018

Bidragsperioden startar

2020

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.