Stängd utlysning

11 januari - 15 mars 2022

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). Detta är den 14:e utlysningen inom JPIAMR, och har titeln “Disrupting drug Resistance Using Innovative Design”. Sverige är via Vetenskapsrådet, SIDA och Vinnova, ett av de 18 länder som deltar i JPIAMR-utlysningen.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: JPIAMR

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Minst totalt 1 200 000 kronor per svensk partner i ett projekt.
Max totalt 3 500 000 kronor (ca 345 000 Euro) per projekt för svenskt deltagande med max 2 svenska partners. Max totalt 5 000 000 kronor (ca 493 000 Euro) för svenskt deltagande i ett konsortium med en svensk koordinator.

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Utlysningen stänger:
Skissansökan:
För konsortieansökan till JPIAMR: 8 mars 2022 (kl. 14.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 15 mars 2022 (kl 14.00)

Fullständig ansökan:
För konsortieansökan till JPIAMR: 5 juli 2022 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 12 juli 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2022

Att notera:

  • Utlysningen i Prisma öppnar inte förrän 19 januari 2022 (kl 14.00)
  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. (Gäller endast dig som inbjuds att inkomma med en fullständig ansökan).
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Tillagt 11 mars: Läs vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus Öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..