Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

19 forskare i Sverige får ERC Starting Grant 2023

Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat resultatet för ERC Starting Grant i 2023 års utlysning. 400 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 19 av forskarna har en svensk värdinstitution.

ERC Starting Grant riktar sig till forskare i början av sin karriär och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Forskarna och deras projekt har genom peer review-granskning och i mycket hög konkurrens blivit högst rankade i Europa. I år sökte omkring 2 700 forskare bidraget.

Totalt får 400 forskare i Europa dela på 628 miljoner euro, vilket ger en beviljandegrad på cirka 15 procent.

Bland de 19 forskarna i Sverige som får ERC Starting Grant 2023 är fem verksamma inom life science, fem inom humaniora och samhällsvetenskap och nio inom naturvetenskap och teknikvetenskap (physical sciences and engineering).

Beviljade forskningsprojekt 2023

Chalmers

 • Margaret Holme: CanExCell; An Atlas of Organisation of Lipids in Extracellular Vesicles To Navigate Their Roles in Cancer Metastasis
 • Alexander Giovannitti: PolyElectroCAT; Design and synthesis of bulk-active polymeric organic electrocatalysts for efficient electroorganic synthesis
 • Nils Johan Engelsen: SEQUENCE; Sensing and Quantum Engineering with Magnetically Functionalized Ultracoherent Mechanical Resonators

Göteborgs universitet

 • Aksel Sundström; Fem-LEAD; Female Leadership and Effects from African Droughts

Karolinska institutet

 • Kasper Karlsson: Precision Lethality; Precision Lethality to overcome clonal heterogeneity in high-risk neuroblastoma
 • Juan Pablo Lopez: FASTer; Identifying the Fast-acting Antidepressant Signatures of Treatment Response with psychedelic compounds using a novel behavioral tracking system and single-cell resolution

Kungliga Tekniska högskolan

 • Hanna Barriga: MaxFUSE LNPS; Engineering lipid nanoparticles to target and escape the endosome, deliver their cargo and perform better as breast cancer therapies

Linköpings universitet

 • Johannes Bintinger: Time2SWITCH; Bioorthogonal Iontronic Chemistry: Spatiotemporal Drug Release with Electronic Precision
 • Rebecca Boehme: SAIL; The Self After Interpersonal Loss
 • Florian Trybel: UNMASCC-HP; Understanding Material Synthesis Conditions and Complexity at High-Pressure

Lunds universitet

 • Daria Davitti: REF-FIN; Refugee Finance: Histories, Frameworks, Practices
 • Filip Lenrick: BulkBonding; Bulk-like Joints by Gas Actuated Bonding
 • Colin Olito: separatingSexes; Many paths to separate sexes: the genomics of sex-determination in the Hawaiian Wikstroemia
 • Milda Pucetaite: INTERSPEC; Tracing single-cell scale chemical signaling between interacting soil fungi

Stockholms universitet

 • Matthew Wallace: PARA-MOR; Living longer in poorer health? Understanding the immigrant morbidity-mortality paradox

Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Maliheh Mehrshad: MULTIPHAGE; Phage co-infection: a missing link in deciphering phage co-evolutionary dynamics

Uppsala universitet

 • Morteza Aramesh: NANOMICS; Scanning Nanopore Microscopy for In Situ Single-Cell Protein Profiling
 • Christian Glaser: NuRadioOpt; Optimization of Radio Detectors of Ultra-High-Energy Neutrinos through Deep Learning and Differential Programming
 • Luke John Murphy: SACRAL-SENSES; Supplanted Sacrality, Shifting Senses? A Digital Archaeology of Religious and Sensory Change During the Christianisation of Scandinavia, c. 700-1200

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare.. Länk till annan webbplats.

Nästa utlysning av Starting Grant har deadline 24 oktober 2023, läs mer i arbetsprogrammet för 2024. Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådet arbetar för att fler ska söka ERC-bidrag

Vetenskapsrådet stödjer forskare som ansöker om bidrag från ERC på olika sätt. Vi arrangerar bland annat en serie webbinarier för att förbereda forskare vid svenska lärosäten inför intervjun med ERC:s panel. Vi arrangerar också digitala informationsmöten inför kommande ERC-utlysningar.

Om du har frågor, kontakta gärna Anethe Mansén, nationell kontaktperson (NCP) för ERC: anethe.mansen@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

  Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

 2. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

  EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.

 3. Intervjuträning ERC Starting Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.