Publicerad den 18 april 2018

Uppdaterad den 06 maj 2019

Uppdrag om forskningsinfrastruktur

Mer inom samma ämne

  1. Registerbaserad forskning

    Bidrag till Forskningsmiljö inom registerbaserad forskning och Forskarskolor inom registerbaserad forskning.

  2. Workshop om uppdrag kring ESS och MAX IV – save the date

    Den 17 oktober bjuder Vetenskapsrådet och Vinnovas generaldirektörer in till en workshop i Göteborg om de uppdrag kring den europeiska spallationskällan ESS och MAX IV som Vetenskapsrådet och Vinnova fått av regeringen.

  3. Vetenskapsrådet är med och bygger en av världens största och snabbaste superdatorer

    Vetenskapsrådet ingår i ett konsortium som tillsammans med Finland och sex andra länder nu ska bygga en av världens största och snabbaste superdatorer.