Stängd utlysning

10 juni - 25 augusti 2020

Bidrag för planering av klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin och hälso- och sjukvården att planera med andra aktörer inför en framtida ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Projektstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning: Klinisk behandlingsforskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 3 och upp till 10 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år och max 1 200 000 kronor totalt

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 10 juni 2020 (kl. 14.00) – 25 augusti 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2020

Att notera:

  • Från och med 2020 ska du motivera i projektplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för projektets genomförande.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i projektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Projektbeskrivning och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.