Ansökan om konsolideringsbidrag görs i ett tvåstegsförfarande. Dessa instruktioner riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna godkänd och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan.

Stängd utlysning

17 juni - 25 augusti 2020

Konsolideringsbidrag

Fullständig ansökan
Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fylla befintliga kunskapsluckor.

Stödform: Karriärstöd

Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Fri

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 7 och upp till 12 år sedan

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 6 år

Bidragsbelopp: 2 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod, fullständig ansökan: 17 Juni 2020 (kl. 14.00) – 25 augusti 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2020

Att notera:

  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster. redan innan utlysningen öppnar.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..