Stängd utlysning

05 februari - 10 mars 2020

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Projektstöd

Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Fri

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 500 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 5 februari 2020 (kl. 14.00) – 10 mars (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2020

Att notera:

  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 fram tills utlysningen stänger.

Utlysningar inom humaniora och samhällsvetenskap

ansokhs@vr.se

+46 (0)8 546 44 051

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.