Publicerad den 05 juni 2018

Uppdaterad den 19 juli 2019

Olika typer av stöd

Vi har flera typer av stöd som fyller olika syften. Inom ramen för dessa stöd finns olika bidragsformer.

Projektstöd

Projektstöd är den största delen och syftar till att stödja forskare att genomföra ett specificerat forskningsprojekt i linje med de intentioner som beskrivs i ansökan.

 • Projektbidrag
 • Proof of concept

Karriärstöd

Karriärstöd syftar till att underlätta forskares karriärutveckling och möjligheter att röra sig inom forskarvärlden.

 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö
 • Etableringsbidrag
 • Internationell postdok
 • Konsolideringsbidrag (utlyses 2018)

Miljö- och samverkansstöd

Miljö- och samverkansstöd ska stödja ett forskningsmål eller forskningsområde på lång sikt. Det handlar om stöd till verksamhet inom excellenta forskningsmiljöer, nätverk och forskarskolor, eller om stöd för att bygga upp sådan verksamhet.

 • Bidrag inom rådsprofessorprogrammet
 • Gästprofessurer
 • Konferensbidrag
 • Bidrag till forskningsmiljö
 • Nätverksbidrag

Infrastrukturstöd

Syftet med infrastrukturstöd är att stödja samordning, utveckling, konstruktion och drift av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse, inklusive svensk medverkan internationell forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

 • Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett komplement till infrastrukturstödet och ska bidra till forskningens övriga nödvändiga stödjande strukturer och mekanismer på nationell eller internationell nivå.

 • Tidskriftsbidrag

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

 1. Ändringar av bidrag

  Om du har varit frånvarande och behöver längre tid för att genomföra ditt forskningsprojekt, eller till exempel vill byta medelsförvaltare, kan du ansöka om att ändra ditt bidrag genom att göra en så kallad förfrågan i Prisma. Här hittar du informati...

 2. Vetenskaplig återrapportering

  Forskare och organisationer som enligt sina återrapporteringsplaner ska lämna in en vetenskaplig rapport våren 2019 gör det via blankett. Här hittar du blanketterna. Observera att olika regler gäller för bidrag till forskningsinfrastruktur om de är b...

 3. Ekonomisk återrapportering

  Forskare och organisationer med bidrag från Vetenskapsrådet ska lämna in ekonomisk återrapportering. Du hittar blanketter och information om vad som gäller för olika typer av bidrag under pilarna här på sidan.