Stängd utlysning

19 augusti - 22 september 2020

Internationell postdok

Höstens utlysning

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer.

Stödform: Karriärstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Fri

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 18-36 månader

Bidragsbelopp: 1 050 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 19 augusti 2020 (kl. 14.00) – 22 september (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2020

Att notera:

  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..