Stängd utlysning

06 mars - 09 april 2019

Forskarskolor för lärarutbildare

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningsanknytningen i lärarutbildningen med dess olika inriktningar och att utöka utbildningskapaciteten med bibehållen kvalitet. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.


Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Utbildningsvetenskap 

Inriktning

För lärarutbildare

Söks av

Organisation (svenskt universitet eller högskola). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar.

Medverkande forskare

Minst ett ytterligare lärosäte ska medverka i ansökan. En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid

4-5 år.

Bidragsbelopp

Max 10 miljoner kronor per år i 4 år, eller max 8 miljoner kronor per år i 5 år.

Budgetram för utlysningen

70 miljoner kronor per år i 5 år.

Utlysningen stänger

9 april 2019 (kl. 14.00).

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av november 2019.

Bidragsperioden startar

Januari 2020.

Att notera:

Pdf / utskrift

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Hela utlysningstexten