Obs! Sista ansökningsdag är förlängt till 7 april.

Stängd utlysning

26 februari - 07 april 2020

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder.

Bidraget ska ge möjlighet till att etablera eller vidareutveckla ett nätverk kring ett specificerat forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de forskningsmiljöer som ingår deltar. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Fri

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 4 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst 1 av dem ska vara verksam vid utländskt lärosäte. Medverkande forskare ska företräda forskargrupper vid sina respektive lärosäten.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Max 400 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt 1,2 miljoner kronor per år i tre år, vilket innebär att minst tre bidrag kan beviljas.

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 26 februari 2020 (kl. 14.00) – 7 april 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2020

Att notera:

  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen