Vårt ansvar inom EU:s ramprogram

EU organiserar europeiska forsknings- och innovationssamarbeten i form av ramprogram. Nuvarande ramprogram Horisont 2020 löper under perioden 2014–2020. Vetenskapsrådet arbetar med forskningsfrågor som är relaterade till ramprogrammet på många olika sätt och bistår Regeringskansliet när det gäller Sveriges engagemang i Horisont 2020. Vi arbetar också med det kommande rampogrammet, Horisont Europa.

Evenemang
10 februari 2021
Lansering Horisont Europa
Save the date! Välkommen till den webbsända lanseringen av Horisont Europa, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021-2027...
Nyhet
8 december 2020
Förslag till strategi om Horisont Europa
I slutet av oktober redovisades ett förslag till strategi för svenskt deltagande i ramprogrammet Horisont Europa...
Publikation
8 december 2020
Kraftsamling för Horisont Europa
För att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan nationell och EU-nivå har regeringen uppdragit åt Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Statens Energi...


Vetenskapsrådet och ramprogrammet Horisont 2020

EU:s åttonde ramprogram for forskning och innovation, Horisont 2020 (H2020), består av tre huvudinriktningar: Vetenskaplig spetskompetens, Industriellt ledarskap och Samhällsutmaningar. Dessa är indelade i delområden som du kan läsa mer om nedan.

Utöver de tre huvudinriktningarna finns fem ytterligare fokusområden: Vetenskap med och för samhället, Gemensamma forskningscentrumet JRC, Kärnforskning - Euroatom, Spridning av spetskompetens och bredare deltagande samt Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

Vetenskapsrådet har så kallat expertansvar i Sverige för sju delområden och biträdande expertansvar för fem delområden. Expertansvaret innebär att medarbetare från Vetenskapsrådet ger stöd till de svenska delegater från Regeringskansliet som ingår i programkommittéer. Varje tematiskt område inom Horisont 2020 har sin egen programkommitté som tar fram synpunkter och underlag till arbetsprogram. Arbetsprogrammen utgör sedan basen för kommande utlysningar. Till sin hjälp sätter experten samman en svensk referensgrupp med berörda aktörer från bland annat universitet, myndigheter, landsting och företag.

Publicerad 17 maj 2018

Uppdaterad 10 december 2020

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Lansering Horisont Europa

    Save the date! Välkommen till den webbsända lanseringen av Horisont Europa, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. På lanseringen kommer vi att fokusera på Horisont Europa som ett politiskt instrument. Vi kommer också att di...

  2. Förslag till strategi om Horisont Europa

    I slutet av oktober redovisades ett förslag till strategi för svenskt deltagande i ramprogrammet Horisont Europa. Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Forte och Rymdstyrelsen har tillsammans tagit fram förslaget.

  3. Kraftsamling för Horisont Europa

    För att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan nationell och EU-nivå har regeringen uppdragit åt Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Statens Energimyndighet, Vetenskapsrådet och Vinnova att ta fram ...